expertiza tehnica

Societatea Crihan Construct SRL ofera clientilor sai servicii complete de proiectare in constructii – urbanism, arhitectura, structuri de rezistenta si instalatii, servicii specifice expertizarii constructiilor civile ( inclusive monumente istorice ), industriale si agricole precum si servicii de consultanta si dirigentie de santier.

Evaluarea seismica a fondului construit existent urmareste sa analizeze daca structura de rezistenta a imobilelor investigate corespunde din punct de vedere al criteriilor esentiale – rezistenta si stabilitate cu prevederile normelor de proiectare aflate in vigoare. In urma analizei structurii, constructia se incadreaza conform normativului P100-3/2008 intr-o clasa de risc seismic, dupa cum urmeaza :

 • Clasa Rs I, din care fac parte construcţiile cu risc ridicat de prăbuşire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.
 • Clasa Rs II, în care se încadrează construcţiile care sub efectul cutremurului de proiectare poate suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilităţii este puţin probabilă.
 • Clasa Rs III, care cuprinde construcţiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.
 • Clasa Rs IV, corespunzătoare construcţiilor la care răspunsul seismic aşteptat este similar celui obţinut la construcţiile proiectate pe baza prescripţiilor în vigoare.

Evaluarea siguranţei seismice şi încadrarea în clasele de risc seismic se face pe baza a 3 categorii de condiţii care fac obiectul investigaţiilor şi analizelor efectuate în cadrul unei expertize tehnice. Pentru orientarea în decizia finală privitoare la siguranţa structurii (inclusiv la încadrarea în clasa de risc a construcţiei) şi la măsurile de intervenţie necesare, măsura în care cele 3 categorii de condiţii sunt îndeplinite este cuantificată prin intermediul a 3 indicatori. Aceştia sunt:

 • gradul de îndeplinire a condiţiilor de conformare structurala, de alcătuire a elementelor structurale şi a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul acţiunii seismice. Acesta se notează cu R1 şi se denumeşte prescurtat gradul de îndeplinire al condiţiilor de alcătuire seismică;
 • gradul de afectare structurală, notat cu R2, care exprimă proporţia degradărilor structurale produse de acţiunea seismică şi de alte cauze.
 • gradul de asigurare structurală seismică, notat cu R3 reprezintă raportul între capacitatea şi cerinţa structurală seismică, exprimată în termeni de rezistenţă

Valorile celor 3 indicatori se asociază cu o anumită clasă de risc şi orientează expertul tehnic în stabilirea concluziei finale privind răspunsul seismic aşteptat şi încadrarea într-o anumită clasă de risc seismic, precum şi în stabilirea deciziei de intervenţie.expertiza tehnica

Exista mai multe tipologii de expertize tehnice pe care personalul nostru le poate asigura, si anume:

 • Expertiza tehnica pentru mansardare
 • Expertiza tehnica pentru supraetajare
 • Expertiza tehnica pentru alipire la calcan ( cuplare cu o alta constructie )
 • Expertiza tehnica pentru modificari interioare ( apartament , casa, bloc, magazine, etc. )
 • Expertiza tehnica pentru extindere
 • Expertiza tehnica pentru consolidare
 • Expertiza tehnica pentru demolare
 • Expertiza tehnica pentru intrare inlegalitate
 • Expertiza tehnica pentru intocmirea cartii tehnice a constructiei
 • Expertiza tehnica schimbare functiune