Incheiat intre CRIHAN CONSTRUCT S.R.L. (CUI 23945968) si GEOMETRIC STUDIO SRL (CUI 36930799), fiecare prin reprezentant legal, denumite in continuare “partile” sau, separat, “partea”

Preambul

Părțile stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal reglementate de GDPR (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016). Părțile vor fi operatori asociati privind procesarea datelor cu caracter personal în sensul articolului 26 din RGPD. Scopul acestui contract este de a defini condițiile în care vor efectua aceste prelucrari.

Respectarea GDPR

Pentru tratarea datelor cu caracter personal reglementate de prezentul acord, părțile se angajează să respecte in totalitate GDPR, care se va aplica în toate circumstanțele, în pofida oricărei prevederi contrare.

Caracteristicile prelucrării datelor cu caracter personal

  1. Scopul prelucrarii: raspunsul la cererile clientilor; incheierea contractelor cu clientii; executarea contractelor cu clientii; transmiterea datelor catre autoritati, cand este cazul.
  2. Mijloace de prelucrare: manual sau automat
  3. Tipuri de date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresa, CI serie, numar, resedinta, date depsre constructie/teren
  4. Categorii de persoane vizate: client potentiali; clienti
  5. Durata prelucrarii – pana la expirarea prezentului acord
  6. Informari pentru persoanele vizate – Persoanele vizate de operațiunile de prelucrare vor primi informațiile solicitate la momentul colectării datelor (când datele personale sunt colectate direct de la persoana vizată) sau în termenele cerute atunci când datele personale nu au fost colectate de la persoana vizată în conformitate cu articolele 12-14 ale GDPR.
  7. Exercitarea drepturilor persoanelor vizate – răspundere – Persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate pot exercita drepturile pe care GDPR le conferă cu privire la și împotriva fiecărui operator.
  8. Părțile desemnează ca punct de contact pentru persoanele ale căror date sunt prelucrate: CRIHAN CONSTRUCT SRL, e-mail: contact@crihan-construct.ro, Bucureti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 1
  9. Informarea persoanelor vizate – acest acord va fi pusă la dispoziția persoanelor vizate pe site-urile apartinand partilor si in scris, la solcitatea unei persoane fizice, la punctul de contact mentionat mai sus.

Acest contract va fi în vigoare pe toată durata prelucrării datelor cu caracter personal menționată aici. Acesta va guverna această co-prelucrare inclusiv după expirarea sa.

Legea aplicabilă

Acest contract este supus legislației romane. In cazul litigiilor, partile interesate se vor adresa instantelor competente din Bucuresti.