raport expertiza tehnicaRaportul de expertiza tehnica va conţine o sinteză a procesului de evaluare, care să ducă la decizia de încadrare a construcţiei într-o clasa de risc seismic.

Această sinteză va cuprinde, la nivel minimal:

a) Datele istorice referitoare la epoca construcţiei şi la nivelul codurilor de proiectare aplicate, dacă este cazulraport expertiza tehnica.

b) Datele generale care să descrie condiţiile seismice ale amplasamentului şi sursele potenţiale de hazard.

c) Datele privitoare la sistemul structural şi la ansamblul elementelor nestructurale. Se vor face aprecieri globale, calitative privind abilitatea sistemului structural de a rezista la acţiuni seismiceraport expertiza tehnica.

d) Descrierea stării construcţiei în momentul evaluării. Se vor face referiri la comportarea construcţiei la eventuale cutremure pe care le-a suportat clădirea şi identificarea efectelor acestora asupra clădirii. Se vor evidenţia, dacă este cazul, degradările produse de alte acţiuni, cum sunt cele produse de acţiunile climatice, tehnologice, tasările diferenţiale sau cele rezultate din lipsa de întreţinere a clădiriiraport expertiza tehnica.

e) Rezultatele investigaţiilor de diferite tipuri pentru determinarea rezistenţelor materialelor (a valorilor proiectate, a valorilor realizate şi a valorilor efective în prezent).

f) Stabilirea valorilor rezistenţelor pe baza cărora se fac verificările, pe baza nivelului de cunoaştere dobândit în urma investigaţiilor .

g) Precizarea obiectivelor de performanţă selectate în vederea evaluării construcţieiraport expertiza tehnica.

h) Alegerea metodologiei (sau a mai multor metodologii) de evaluare şi a metodelor de calcul specifice acesteia.

i) Efectuarea procesului de evaluare si stabilirea indicatorilor R1, R2 şi R3raport expertiza tehnica.

j) Sinteza evaluării şi formularea concluziilor. Încadrarea construcţiei în clasa de risc seismic.

k) Propuneri de soluţii de intervenţie. Fundamentarea lor prin calcul structural suficient de detaliatraport expertiza tehnica.

Societatea Crihan Construct SRL ofera clientilor sai servicii complete de proiectare in constructii – urbanism, arhitectura, structuri de rezistenta si instalatii, servicii specifice expertizarii constructiilor civile ( inclusive monumente istorice ), industriale si agricole precum si servicii de consultanta si dirigentie de santier.